closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

61

kleine bezetting aldaer, om door dien

weg ten eersten te kunnen onderrigt wor„

„den van het geen daar omstreeks voorviel„

En naar het ons voorkomt heeft de

brief wisseling die in vroegere Iaaren over

het versterken van die plaats tusschen

uE: en dit Gouvernement heeft plaats Ge„

„had, meergemelde Gouverneur in het begrijp

doen vallen, dat hij met voormelde zijne

beschikking het Gebied van den Gouver„

„neur van Nmbon niet te naa zou koo

„men daar nu om zodanige reedenen

als bij uwe Seceete missiven van den

28: xber: staan vormeld, door uE: aan

den Gouverneur is gelast om den Gewee

„zen Perkenier Fedder, dien dezelve als

posthouder te keffing had geplaatst, ten

eersten van daar weeder op te roepen, ver„

„wagten wij uit het bericht, ’t geen meer

gemelde Gouverneur aen UE: wegens de

naarkoming van Voorzeide uwe beveelen

zal hebben gedaan, teffens te zullen ver„

„neemen, wat hem bewoogen hebben om ge„

„melde Tedder tot de voorzeide post

aantestellen.

Voornoemde Fedder wijders beschul„

„digd zijnde van te hebben verleend pas„

„ten