closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

dankzegging voor de appro„

batie nopens het plaatsen

van een gezaghebber op de

repthunus/

V:8

119

voornoemde Gebouw te doen opneemen,

teniemde de Maatschappij ook in dit

op zicht met geene lasten beswaard

worde, dan dien haar tot een weesent„

„lijk nut kunnen verstrekken.

8

75.

Laatstelijk diend onder dit Hoofddeel

tot uw narigt, dat wij gaaren zo veel mo„

„gelijk acht zullen slaan op uw Ver„

„zoek, om voornaamlijk de Zwaare

brieven, als die meest voor de Groote

oost dienen, met de Paasch: scheepen

naar Batavia te verzenden dan ver„

„langen wij, dat voortaan dergelijke ver

„zoeken aan ons werden voorgedragen.

onder de Materien van de Hoofd„

„plaats

Met betrekking

tot het Hoofddeel van Scheepen

en

Vaartuigen bedanken wij uwe Hoog Edelens oot„

„moedig voor de verleende approbatie, nopens de Overgave:

van het Commando op het schip de Wephtunes, aan den

daar op bescheiden geweest zijnde Capitain Lieutenant Jo„

„hannes Gallo, en voor het genomen genoegen over de

spoedige depeche naar Batavia, van dat schip, en de

scheepen het Lam en Iava.

Wij gedragen ons ten opzigte van het arrivement der hier

voren