closeTerug naar inventaris

Transcriptie

121

„tuigenis zelve nader gegeven en het verklaarde bij den ont„

„fangst herhalende volmondig bevestigd heeft; terwijl: wij vrij ge„

„rust mogen stellen, dat de scheeps officieren Jan Breuge„

man C: S:, die in hunne verklaring iets willende bij brengen,

van Vogtige en te swaar gekalkte Noten spreeken, bij den

ontfangst derzelver alhier geen reden gevonden hebben, daar

om te denken, en dat ze ook weinig kennisse zullen bezitten,

om over het kalken der Naten te oordeelen, invoegen der

scheeps Overheeden hebben geklaagd, om dat ze te kort zijn

gekomen, na dat dezelve hier„ volgens eigen betuiging„

naar Verlangen zijn behandeld geworden. Wij zullen des

niettemin de uit de voorschreeven te kort koming en Geringe

Constitutie der Noten Geresulteerde ernstige de Comman„

„datie en aanmerking uwer Hoog Edelens ter pligtschul„

„dige narigt en observantie laten dienen.

§18.

Voor het passeeren van het op gedragen Gezag aan den

nk betuiging voor het

passeeren van het plaat

Equipagie Op zigter alhier Daniel Schietekatte op de

len van Schietekatte

den gepasseerden Jare met een Lading Specerijen naar

op de Chaloup wel te vreeden

de Hoofdplaats Vertrokken Particuliere Chaloup Weltevreeden,

boven den anachoda van dezelve, zijn wij dankbaar

1.19

En dienen in eerbied op uwe Hoog Edelens begeerte, om geElucideert

voor het binnen lootsen

rer scheepen is niets betaald.

te worden, of en Welk douceur voor het binnen lootsen van

elk schip in het Canaal van Lonthoir mogt zijn afgegeeven,

dewijl gemelde Schietekatte bij zijn aanweezen ter Hoofd plaat„

„se verzogt heeft, om voortaan, gelijk wel meer plaats

zoude hebben gehad, daar voor 50: rd:s te mogen genieten,

dat

4