closeTerug naar inventaris

Transcriptie

derzelven het Rapport van de overgave van de hier vo„

ren vermelde Pantjalling de Oppas, door den sous Lieutenant

Adrianus Gerardus Reinierszen, aan den Lieutenant

ter zee Leendert Dijkhuijsen tegens de van de Hoofd plaats

ontfangen, dog voor den ontfangst en Verantwoording ongeteken„

„den, Jnventaris, nagegaan en geconfronteert hebbende, had ont„

„dekt een importante minderheid van.

8: p„s Mitale Draij bassen van Een Pond Calieber daar in derzelver

plaats slegts vier p:s ijzere waren bevonden

124

Rondscherp in soort

7.

knuppel- kogels, of Lang scherp van 3: lb

2 Hand Granaten

3: Heele aamen

1. Halve aam

2 Paesennings

1 Calfaat ijzer

3 Ballast - schoppen

1. Gaaadstok

1 Lapdoos en

13 Vuursteenen; dat de Fractuur van aanreekening van dat

vaartuig niet aangebragt en geen blijk voorhanden was, door

wie die goederen waren ontfangen, en dat dus had moeten berus

„ten in het getuijgenisse, dat de scheepelingen van gemeld kieltje

hadden gegeven, daar den Equipagie opzigter: Schietekatte, di

met het zelve terug gekomen was, bij zijn arrive direct onpasseij

geworden zijnde, zig daar omtrent niet nader had kunnen veraal„

„woorden, en de Jnventaris eerst met het laatste schip ontfangen,

mitsgaders den gemelden Sous Lieutenant Reinierssen met hel

schip