closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mo

en

di

Ge

en der

el

vien

van het

zelve in

Perk

rijf wij

Geen

ar

132

Volgens Berigt der Perkvisites in dato ult=o Julij„

1788. Ten Comptoire Hollandia ’t District van

waijer, Guaren, Celaurme, Langs De Binne Cust

en den Eijlande Arijra

A:o 1787.

A:o 1788.

A:o 1788.

meerder

minder

Oude en Ionge Vrugt Bomen

J 17034.

p

18505

p:s 1471.

Aankomende Bomen

7977.

47759

55736

Ionge Bomen

84745:

105221.

20476

zedert de orcaan aangeplante Bomen die

bereeds vrugt dragen

„13104

151

13255.

van de in dit en Gepasseerde Iaars aangeplante Bo„

8385

men die opgekomen zijn

2740

ƒ 19021

38455:

220118

10166½

Ten Eijlanden P=lo Hij

Volgens Berigt van den 25. Iunij 1788

oude vrugt Bomen

839.

„2194

p: 25102:

J:

d=o

669.

13245

Ionge d:o

17

12576

11.

22922.

22411

Aankomende d:o

sedert de orcaan aangeplante Bomen die beree„

327.

1055.

728.

vrugt dragen

1176

3311

2135.

Aangeplante Boompjes meest alle opgekom

1

van de 2512. p: Ionge Bromptjes dit Jaar aang

12

164

1522

2807:

613.14.

63282.

plant, zijn opgekomen

p:s 41262

839:

p:s 283400.

„242977.

sommeert over de geheele Provintie

41262.

203400

'T mindere van ’t meerdere gedetracheert

Foont aan dat in dit Laaste Iaar, volgens

de Rapporten der Jongste

Perkvisite dat de spece„

p:r

40423

Accordeert

zijn ten getalle van

p: 40423.

zy Bomen vermeerdert

Oogst in dit Iaar: volgens den

Hebbende, den geheelen

genoteert den oogst en dies

scheepen de Tciton en Hool„

kostende.

gedanen afscheep in de

werff afgeleverd

of

48114. Ponden Noten Musschaten

8725: lb vette

29755.- - middelbaare, en

9634. magere, nevens

13827

Ponden Froelij, dewelke met

12996.

Dammenesen Bavel

„60.

Noten oli

200.

Marmelade e

Een

halff real stamp paarlen

1000

p:s Geconfijle Noten

met de

Ordinaire ongelden

te

Lama

kosten ƒ 2860.9. 1.

Terwijl