closeTerug naar inventaris

Transcriptie

136:

Hospitaal sedert alweder Geene rampen heeft afgeleverd, daar„

weder in een Jaar Slegts Agt Dienaren in het zelve zijn gestorven

dat men met de kruijt huijzen in beide de Casteelen gedaan.

werk heeft, en dezelve bij visitatie door Gecommitteerdens, na„

het aangetekende ter Onser Resolutie van den Eerste November

a:o pass:o Goed en bequaam G’oordeelt zijn, mitsgaders tans in

dezelve het Buskruit Geborgen en Gepreserveert word

en dat om het Groote binnen Gebouw van het Hospitaal verder na

de gesteldheid van het

„spitael

vereisch Compleet en Goed te maken, het zelve van binnen,

boven; de buijten grond verhoogd en de Deur en Vengster Cousai„

pen op geligd worden, waar mede men reeds ten halven gevordert

is, en Ook dit Jaar gedaan weck zal hebben, nant in de aanstaande

stille tijd de slaven daar aan zullen worden bepaald:, terwijl

in de schepe tijd met karren, door Paarden word Gewerkt.

geregts plaats ver„

zijnde de Geregts Plaats die ten eenemaal vervallen en On„

laetst

„geschikt tusschen de kerke en de Bazaar Gestaan hadde, bin„

„pen het Hooren werk voor het Casteel Nassauw Gebragt,

dat zeer vereischt wierde, Gelijk daar toe reeds lange gedagten

was Gemaakt.

568

D=s Huther huishuur

D:s George Jacobus Huther heeft verscheidene

toegelegd.

malen aanzoek gedaan, om met een andere woning of Wel

Huishuur ten goede gedagt te worden, en zig vervolgens ter sessie

van den 17. Septemb: 1787. met een Request aan ons gead dres„

„seerd hebbende, daar bij te kennen gegeven: dat zijn tot dien

dage toe bepaald woonhuis allenthalven vogt en zeer Gebrekkig

was, waar bij nog kwam. het Ongemak, dat door een onver„

„dagelijk Gecatel en tumult, het welke het Gouvernement en de

wagt afleveren moet, aan de eene, en door een onvermijdelijke

brand„