closeTerug naar inventaris

Transcriptie

137

twee Particuliere Gebouwen, en dat de kosten de twee Eerst„

gemelde ten Lasten van de Comp: mogen komen, En dewijl

wij het voortgebragte voor zijn E: als onweder spreeke„

„lijk avoueeren, en de demolitie der aangehaalde Gebouwen

voor nuttig en noodzakelijk hebben Geoordeeld, invoegen het

gevaar„ vertoond, in de advisen van medin Aug=s 1784 onder 5283.

reeds te na is geweest, toen een van de Huisen van het zelfde

plok de Onheilen welde afleveren, en sedert welken tijd wij„

„len den Heer Gouverneur Seidelman gedagten heeft Ge„

„maakt, om nog meerdere weg te breeken, zo hebben wij ter gemel„

„de zitting besloten de afbrake te laten Gevolg nemen, en

bij provisie, om dat de op redaing van alle te Gelijk niet

geschieden kan, van de twee eerstgemelde Gebouwen, of het

oude Matteriaal huis en de woning van den Predikant, die„

naar het hier voren aangehaalde, daar uit vertrokken is,

en deeze Gebouwen, die het naaste aan het sspecerij huis

Grensen, per publicque Vendutie aan de meestbiedende te

laten verkopen, ter afbrake binnen een bekwaamen tijd,

en Wanneer deeze Gebouwen uit den weg geruimd zouden

zijn, als dan in zelvervoegen te handelen met de naast„

volgende particuliere woning, en dezelve ten dien einde in„

„middens voor Twee Duizend Rijksd=s, die dezelve; volgens

overgelegde koopbrief, heeft gekost, van den Eigenaar overte„

„nemen, mitsgaders de woning van den Gouverneur, of het

zogenaamde Gouvernement, dat den Aankomende van

den Affgaande Gouverneur voor 6000. rd=s moet overnemen,

daar mede te beswaaren, om dus in het vervolg voor rd:s 8000.-

te