closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te worden over getransporteert, alzo den Eersten Tekenaar

gedagten Twee Duizend Rijksd=s van de weeskamer leenen,

en gemelde particuliere woning daar mede bij provisie zou

„de betalen Gelijk dit sedert, alles zodanig heeft gevolg

gehad. Het oude Matteriaal huis en de Oude Predikants

woning hebben bij den verkoop ter afbrake Gerendeert Rijks„

„d:s 320. —. —., dog het Particuliere Gebouw bij vendu geen koper

gevonden hebbende, zekerlijk, om dat de dubbelde groote kos„

„ten en moeite in de opredding een ieder heeft moeten afschrik„

„ken; Gelijk de twee eerst gemelde Gebouwen het nadeel voor den

koper hadden afgeleverd, is het zelve met Comp=s slaven

omvergehaald en gedeeltelijk op geredderd, en naderhand weder

de afbrake gerenduceerd voor Rd:s 174. 36: —. Het eerstgemelde

bedragen is ingenomen, en ook bij provisie het laatste uit de

afbrake van het Particuliere Huis, dat anders komen moe„

„te ten behoeve van het Gouvernement, het welk met den

inkoop van dit Huis is beswaart, tot tijd en wijlen dat

uwe Hoog Edelens nadere dispositie daar omtrent zal ontfange worden

Terwijl wij daar en tegen voor eerst in weezen hebben gelaten het

laatste van de ter afbrake gedestineerde Gebouwen, het will

aan de Secretarij Root, niet dat het minder noodzakelijk is

maar om dat, als ook de last hier van op den Gouverneur kome

moet, dezelve hem in deeze behoeftige plaats te swaar worden

zal; mitsgaders, zonder uwe Hoog Edelens nader qualificatie

geen inkoop voor Comp:s rekening gedaan. mag Worden, en mits„

„dien alvorens, uit hoofde van de hier voren aangehaalde nood„

„zakelijkheid

een

op