closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§: 70

een laboratorium laten

op bouwen

138

„zakelijkheid; en nadien de afbrake in Comp=s belang Geschied,

Daar hier door een nodig Casteels plein geformeert en, ware het

mogelijk, het specerij -huis, de Secretarij en Equipage Werf„

gepreserveert moet worden, de Vaijheid nemen, Hoog dezelve

ootmoedig te verzoeken, om zo wel het gemelde reeds afgebro„

„kene; als: het voor eerst geexcuseerde particulier Gebouw

Comp=s wegen t mogen inkopen en afbetalen, en daar en te„

„gen de Erven bij de Boeken levendig te houden.

Op de door den Eersten Tekenaar te kennen gegevene en

voor ons mede ten vollen ingeziene noodzakelijkheid, ter

erectie op een bekwame afzonderlijke plaats van een Geschuikt

vertrek of Gebouw, waar in buiten ander werk, principaal

de Benodigdheeden bij de Arthillerij zouden kunnen wor„

„den Gelaboreert, nadien de Casteelen tot dat werk te bekrom„

pen zijn en het zelve tegenwoordig word verrigt in een Bam„

boesen en met adappen gedekt Huis, het geen daar toe heeft

moeten op gerigt worden, hebben wij ter sessie van den 31.e

„Gepasseerde maand Julij Geresolveert, Een Laboratorium

en steen en net Pannen gedekt, te laten op bouwen, zo

is het behoord, binnen het door zijn E: nieuw Gebouwde For„

tje of halve Maan op het Zeestrand de Namagora, het

welk, met een Muur ter weder zijden gesloten aan de

Burger wagt, daar toe een raum een bekwaam Binnenplemn en

een vrije stand heeft, dus aangemerkt is als een plaats, aller„

„geschiktst tot dit werk, en waar door men tevens weder zal

uitwinnen de Geduurige reparatie of vernieuwing van een

met adap gedekt Bamboesen huis, hoedanig het zelve met de

grootste