closeTerug naar inventaris

Transcriptie

grootste vreeze voor Ongelukken daar toe tans word ge„

„bruikt, in hope, dat uwe Hoog Edelens zulks, om de voor„

melde redenen zullen gelieven te approbeeren, terwijl den

Gouverneur zorgen zal, dat daar mede Geene zodanige aan

„merkelijke kosten zullen Gemelteert zijn, die eene voor

afgaande Calculative berekening Vereisschen

§ 71

zijnde voorts sedert P=mo Maij des gepasseerden tot ult=o

Notitie van het aangemaekte

by de arthilerij

Julij deezes jaars, zo voor het Hoofd= Casteel, als de Buiten

Comptoiren en Vaartuigen bij de Arthillerij aangemaakt

„t Rampaard van 18: lb. Calieber

d=o

_=o

8.

8.

6

12. _=o

_=o,

4. _=o,

4 _=o

_:o

1

16. _=o

8. _:o en

1. Wal Affuijt -

1. _=o, nevens eenige Benodigd„

_=o

„heeden zo voor het Laboratorium als andersints, mitsga„

ders Verscheidene affuijten en Rampaarden gerepareert

572

Terwijl men voor het overige bezig is met mindere dog nood

met de herstelling der de„

fecten is men beezig„

„zakelijke

Timmeragien en Reparatie, ter

mogelijke herstelling van de Voorkomende Defecten

§73

Onder de Jn en Afschrijvingen berigten wij

gespecificeert het afgeschree

„ven.

na gehoudenisse dat in den loop van dit Boekjaar

afgeschreeven zijn 18. stuks meest afgeleefde en gestor„

„vene