closeTerug naar inventaris

Transcriptie

00

Comp toir oe zig zelve met de reeden waar

ijder

Aanwijsing der Generaele Lasten van

het

Bockjaer 178.

27:

door deselve vermeerdert en Vermindert zijn i

6/7:

175

A

Lasten

A:o 1786

minder

meerder

in A:o 178½

ƒ 427.

1:

10

ƒ141441

ƒ145721

11.

4

Banda

37

dien de geduurige oplettentheijd van den

gebieder, niet steeds werk saem was

in ’t betragten der menagie voor d’E.

Comp: zo zoude de lasten ten hoofd Comp„

„toir de affschrijving niet besuijnigd zijnde, notoir

deese Jaere meerder hebben moeten belopen

om reden de timmeragie gedaen aen twee

kruijt huijsen ’t Hospitael eff: welke op

eenige articulen nu bij na zijn voltoijt

geworden, daer nu deselve is verminderd

waer toe ook veel gehulpen heeft de be„

suijning, de verstrekking van Rijst, aan

de perkenier Graties, welke gesorgt worden

dat haar loppen van slave niet boven de bepa„

„ling brengen.

16:

56

8:

2:

16082

8:„

14

15521:

Hollandia

De

ese geringe meerderheijd is door spim„

„gelijk door de meerder afbetaeld zoldijen

in dit Boekjaar

’t Welk niet over te

komen is.

2

8:„

8:

8

13486:12

472

13014

Revengie

Almeede de meerdere afbetaelde gagies

aen de dienaeren herkomstig dewijl

anders de lasten minder zoude zijn dan

in A„o pass=o

aijer

7779:

11

1081.

19: 8:

6697

8:

12:

—:„

Door de meerder betaelde zoldijen en Rand=

„soenen aen de Dienaar komt deese

meerderheyd.

Timor

7739

3

6:

8:

8.

604:

16:

1691

—„

Door Een besuijnigde afschrijving voor al in’t

stuk der timmeragies is deese Last post

dus vermindert.

8:

7

Telt

2110

9:

15

ƒ188693:13:8: 184833:

ƒ 5975.

—:„

Het mindere van ’t meerdere afgetrok„

9:

ken

2115:

„184833.15

Foont aan dat de Generaele Lasten

in A:o 178 6/7: mindere zijn geweest

dan in a:o 178 /6:

8:

ƒ3859:18:8: Accordeert

18

ƒ3859

Aanthooning.