closeTerug naar inventaris

Transcriptie

16:

8:

8:

7:

9:

18:

8

thooning,

145

AanCooning van ieder der Voorenschreven Last reekeningen op hun selve met

C:

A„o 178

in

redenen van derselver vermeerder off vermindering

E4. bij vergelijk tegens

A„o 178 5/6: als:

6x

in Ao 778

aaip67

minder

meerder

78 7/6.

in 2o„

Randsoenen ordinair

11

ƒ 1390.

8.ƒ

8: ƒ28801:14:

5

ƒ30192

in a:o pass:o bij de timonse boekjes de Lasten

van twee Jaren gebragt zijnde, is het zelve

in deese Jaeren maar voor Een Jaar na de ordre

belast waar uijt dan ook wel principaal deese

meerderheid herkomstig is.

1757:

3

10

8„

ƒ 2590:

8:

ƒ24148

onkosten ordinair

herkomstig door de meerdere affscheep van

onbequaeme en Principael wapenkamers

goederen in deese Iaare.

ƒ17495

onkosten Extra ordinair

ƒ 3954

9.–

ƒ1354

13:

16.

ƒ

door een mindere verstrekkinge en aff=

schrijvinge principael ten Hoofd Comp„

toire in deese Jare komt deese minderheijd.

immeragie Reparatie

Cortificatie ongelden

12: 8:

ƒ25511:

4.

11

ƒ17897:

ƒ 7610:

8:

De in deese Jaeren nieuw herbouw de twee

kruijt huijsen dat bij na voltougde nieuwe

hospitaals woningen andere werken het

verval waar in de meeste Comp: gebouwen

zyn en geduurige reparaties verlijs=

„schen, maken deese meerderheijd.

D Hospitaal

11:

6.

ƒ5774

8:

8:ƒ

ƒ7281:

5

1507.

door Een meerder getal van sComp=s

dienaren, die deese Jare in ’t Hospitaal

gecurreert zijn, en ’t verstrekte tot

op beuringe en Soulaas der nood=

„lijdende zieken komt deese klij„

„ne meerderheijd.

2.

8:

8.

195

ƒ 1942:

ƒ2137:

1.

Condemnatie Reeckeningh

—„

door Een bezuijnigde verstrekkinge van

kleederagies aen de Cativen komt deese

geringe minderheijd.

Onkosten van Chialoupen en

mindere vaarthuijgen

ƒ10830

4:8:ƒ

6144.

2:8:

2:

ƒ 4694:

door Een menagieuse verstrekkinge en voor=

Sorge in de alte groote op brengt tot timmeragier

aen de vaarthuijgen heeft: deese minderheijd te

wege gebragt.

Transporteere

ƒ108483: 9:— ƒ109126:18:8 ƒ10877:19: 8: ƒ10234: 10: