closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in A:o 178 8/7:

in A:o 17856.

in A:o 178 6/7:

meerder

minder

Per Transport

ƒ 108483.

ƒ109126.

9:

10877

ƒ18: 8:

19

8„

10234.

10.

Onkosten van Scheepen

7450

14:

5137:

8:

5

8:

2313.

9:

door Een mindere aanreekeningh van ’t bekos„

„tigde aan de Scheepe te Batavia en

Iava komt deese merkelijk min„

„derheijd.

6

16.

8.

2

5713.

8:

Inlandse Zoldijen

5719

14:

Door Een gelijk aantal van Inlandse

dienaars en verstrekte gagies aan deselve

evenaert deselve het gepasseerde boek„

„Jaer op deese klijne minderheijd na

scheeps zoldijen

6

3237:

8:„

4:

2187

18:

8

5425

—„

Door de meerder te kort uijtgeleverde

en op reek: der overheeden belaste ladings

principael van de scheepen Iava, en ’t Lam„

komt deese meerderheijd.

Slands Zoldijen

„45584

19

8.

3999:

12: 8:

„49484:12:

door meerder afbetaelde Gagies en meer„

„der belaste op reekk: der dienaeren,

en principael op die der Arthillerij 's

Luijtenant Bruno wegens te kost ko„

„minge bij zijn administratie maakt deese

meerderheijd.

Trijns en Oorlogs Onkosten.

7:

18217:

8:

12:

9946

15

8270

de afdanking van meer dan de helfte

der gehuurde marijne die tot op 40: Cop„

„pen vermindert zijn en de besuij

„nig de affschrijving op die reeck:

bij ’t doen van klijne Expeditie, heeft

deese aenzienelijke minderheijd afgege„

„ven.

: 8:

De Generaele Lasten tellen

8:

ƒ 16966.10

ƒ184833:15

ƒ 20825:

8:

188693:13

ƒ

10:

’t mindere van ’t meerdere getrokken tot

-„

184803:

15:

16965.

Dan Blijkt dat de Generaele Lasten

in ’t Boekjaar 178 6/5 minder zijn ge„

18:

8:

ƒ 3859:

18: 8: Accordeert

3859

weest dan in’t voorige Jaar 178 5/6:

winsten en Inkomsten van yder Comp=

Aanwijsing van de Generaele

„toir met de reedenen waar door deselve vermeerdert en vermindert zijn in ’t boek„

=Jaar 178 8/7: bij Comparatie tegens die van

178 5/6: als.

Inkomsten

A:o 1787:

winsten en

A:o 178 5/6:

A:o 17887:

meerder

minder

Te Banda aan ’t Hoofd Casteel

8:

15:

12:

ƒ12204:

ƒ 1872

ƒ14077: 8:

: 8: ƒ

de berekende advancen op diverse op reeck:

belaste goederen wegens te kort bij eenige ad„

„ministraties als ook hen wijnig meerder gewonne

percentos op de verkoop in dit Jaar maekt deese meer„

„derheijd.

15:

8:„

ƒ12204:12: ƒ14077: 8:— ƒ 1872:

Transporteere

8: