closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13

in A:o 178 6/7.

Inkomsten

winsten en

in a:o 17867:

in A:o 1785/6:

meerder

minder

P=r Transport

3:

12.

8: ƒ 14077:

ƒ 12204

15:

1872:

8: —:

Hollandia

1130

—„

1787.

8: 8:„

13:

—„

2917:

door Een mindere verkoop van Lijwaten

dan in A„o pass=o komt deese minderheijd

34:

7: 8.„

Levengie

1260

14.

1294

Reden als bij Hollandia.

Waijer

54:

–„

126

—„

2

7

5:

72

door dien meerder zoldijen op dit Comp„

„toir afbetaald zijnde, waar van de

6 2/3: p„r C=to ten voordeele komt maakt

deese vermeerdering.

58:

19

17:

60:

—„

—„

Timor

16

662

om redenen als bij Hollandia en Revengie

gesegt.

10:

8. ƒ 1223.

Telt

ƒ 17152:

8:

8: ƒ 17855

1926: 17:

Het mindere van ’t meerdere affgetrokken

8:

17.

17851

1926.

8.

Vertoond dat dit Boekjaar meerder

winsten en Inkomsten heeft dan in

Accordeert

7:

703:

8:

7:

8:

ƒ 703.

A:o 178 5/6:

Coopman Schappen

Aantoning van de Generaele

Winsten en

op haar zel„

ve, en de Redenen van dien, waar door deselve

vermeerdert en Vermindert zijn in

A:o 178 6/7: bij Vergelijk in A:o 178 5/6:

in a:o 1786/7:

's Lands zoldijen wegens de 6= /3:

in A:o 1786

in A:o 178 5/6.

meerder

minder.

percent op geld op de verstrekte

zoldijen. -

17:

ƒ 2173

6

ƒ 2717:

543

—„

9

door de meerdere affbetaelde Gagies

in met ingekome agio op wissel

gelden in deese Iaere dat de zoldij

op geld van 6=2/3: p=r C=to heeft doen

stijgen maakt deese meerderheijd.

winsten op diverse uijt de

negotie Pakhuijsen en ’t belaste

op Reeck: wegens te kort kominge

voor diverse Personen

18182:

-„

16504.

13:

8.

1677.

.„

8

19:

Door de minder behaelde winsten

in dit Jaar bij gebrek van gemelden

blauwe Lijwaten en door Een meerder

belasting op Reekenings van diverse

maakt deese minderheijd.

Transporteere.

20356: 10:

—ƒ 19221: 19: 8: ƒ 545

9:— ƒ 1677: 19: 8:

146

4

6

8:

8