close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0484

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P=r Transport

S Comptoir Revengie

Aan Diverse munt specien

Rrd:s 1661

duc: 996

8

7/1

ƒ 3281

_=o ammonitie provisien

wapenkamers, en andere goede„

den meer

5164

S Comptoir Wayer

Aan diverse munt Spetien

24

29/32

2296

8:

1377

4547:

_=o ammonilie, wapenka,

mers, Provisien, en andere goe„

7970

deren meer

De Residentie Timor

ƒ1177

7160

3569:

8:

5940

Aan Diverse munt Spetien

45

D=o Provisien, ammonitie

wapenkamers, in andere goederen

meer

6837

Sommeerta

ls vooren

De Generaale Inkook

heeft Bestaan

in

Den Hoofd Casteel

9039: lb Nooten musschaeten in zoort

ƒ 308

2453: macisoff foelij

858:

7: p:s manslave

554

64. lb nooten olij

53

776: k: azijn Hollands

118

170: boss: bindrottings

56

200: lb marmelade

30:

4420.

Spek

900

2100 vlees

346

2520

k: arak

831

620: lb Booter vries:

316

80. p

zoekel matten

19

1000:

Geconfijte nooten

45

De kleene Dispens

2448:k

Lampolij

6:8

1024:

4

rzijn Hollands

64

2

2

1045

De Swaard vegers winkel

294

Gantings houts koolen

109

De Smits winkel

501

Gantings houts koolen

18

T Slave quartier

12000 p:s

bamboesen Iavaes

1188:

4000.

d Fangies

1029.

12

4000: boss: gesponne goembeth

330:

6000.

Saqueers bladen

10.

74½

3291

'T Matteriaal Boek

500: p:s Cergmse planken

10:

247:

ƒ

5000: tonn: kalk

4950:

3: kelders Lijn olij

18

207

5405

wapenkamers goederen over twee diverse

8

Transporteere

2

2

18:

5:

8

9

8

17

8.

11:

16:—

2:

18:

10

12:

16

16:

8: 8:

3:

12:

8:

8:

11

2:

2

8:

8:„

8.

ƒ 102732

1845

12517

18616

ƒ1076911

14485:

3

4:

1

13

4.

8:

8

8

=

8: