closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pn

ƒ 13716

Transport

SLands Inkomsten bedragen als Volgt.

1:

ƒ 240.

weegens de W0=de op de specerijen

8

12

1739

_=o 'S heeren Contingenten

3.

23

8

_=o Eijk gelden

1341:

9

aangestempelde zeguls

6:—

3344

hier van afgetrokken ’t nadelige dat ten Lasten

deese Reeckeningh komt.

15.

4

voor Rijst bij den Eijk

19

21

14

25

:

-„

papier tot de zeguls

Blijft voor de zuijvere Inkomsten aan

12:

ƒ 3318:

T Hoofd Casteel

18

170:

Een Comptoire Hollandia

3:

8

644

_=o Revengie na aftrek nadelige dier Reeck:

4

5:

7.

8„

_=o Waijer

820

9:

zo dat de zuijvere Inkomsten over de geheele

provintie bedragen

4139:

1:

ƒ17855.

8:

Ende winsten en Inkomsten te zamen

bij de

om de

§90 Naar de Ontfangen recommandatie

Genoteert waar in de onget

„eevende posten bestaan

JolaV= Boeken onder alt Junij 1707.

Voort

„gelopen hebbende onvereevende posten in der tijd dadelijk te doen

liquideeren, zullen wij deswegen attent zijn, en wij hebben

de soldij Bediendens gelast, ten dien einde alle zorge te

dragen, dan daar de onverevemde Posten hoofd zakelijk hem„

„komstig zijn van Militairen en zeevarende welke zonder formee„

„les soldij Rteek: aangekomen zijn, dus op schuld lo„

pen, en die boven des van hunne volle gagie niet profitie„

„ren kunnen, zo verzoeken wij eerbiedig om de af„

„reekeningen voor de zodanige waar toe de Memorie

onder de Soldij Papieren overgaat.

Zijnde het soldij Werk door den overdaager Ian

891.

Swart met iever en tot Contentement behandelt,

en de

7.

dan

„zier