closeTerug naar inventaris

Transcriptie

152

§ 98

En dewijl wij, instede van de Geeischte twaalf

verzoek om Draijbassen

Metale Draij bassen van Een pond Caliber, Sesp: ijzere, met het

daar toe behorende scherp, ontfangen hebben, die nieuw en Goed

bevonden zijn en dezelfde diensten kunnen doen, als de Metale,

waar aan hier gebrek is, voor de Vaartuigen, zo insteeren wij oot„

„moedig, om met nog 24. p„s ijzere Daaijbassen, met het

daar toe nodige scherp, Geriefd te mogen worden.

C

§ 99

Voor de voldoening van den Eisch van Lijwaten en het nazen„

fank betuigen voor de vool„

oening van den Eisch

„den per het schip Hoolwerff van eenige uit de laatst met het Chor„

„mandelsche schip aangebragte partij, zo wel als voor de ver„

„dere op den Eisch ontfangene Benodigdheeden zeggen wij

nederig dank, en wij hebben de recommandatie, om voor„

taan bij de Geldeischen te voegen een Calculative op gave, waar toe

de Contanten nodig zijn, geobserveert, terwijl instantig ver„

„zoeken om met de niet te ontbere Contanten voorzien

te worden.

De van hier gevorderde Parl d’amour Schulpen, vinde„

ƒ100:

Paarl damour schulpen zyn

wij ons tans butten staat te voldoen, nadien den Landaard

niet te bekomen geweest

van Aroe, den alphoer, die dezelve leverd, door de Mahumetha„

„nen van Oedjier, een Eilandje van Aroe, met hun aanhang ontrust

zijnde, zodanig zig tot de leverantie van dezelve niet heeft kun„

„nen of mogen bepalen; maar wij zullen bij eerste gelegen„

„heid daar na weder uitzien, om waren het mogelijk aan het volle

begeeren te voldoen, terwijl eenige dit Jaar aangebragt, die van een

vroeger tijd zijn blijven overleggen, bij visitatie alhier bevonden

zijn, de vereischte deugd verloren te hebben, en dus als onbe„

„kwaam