closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

de vertier in

de 5 Jongste

boekjaare

van 178 2/3

tot 178 6/7.

13

16.

1.

2174

330

499.

250.

368:

7585.

350.

610.

196.

317:

50

8701

2940.

4645

3990.

27087.

528:40.

3990:

11610.

-

=

Callula

tive:

Vertier in

5

10. maan

den

100.

29

60

30.

4

19.

438:

20

34:

79:

15

1822.

245

484

2005

4600

210

1400:

6.

¾

Eijsch

Calcula

voort

„tive als

„tand onder

Jaar

Anno

ult=o Julij

A=o 1788.

1789

245

8.

244:

6

6

4

14

6:

20.

150:

150

8 ¼.

40.

150.

200

10

40

48.

600

262:

200

110

z00

96.

z00

50

100

85

50.

50

2000

1241.

500

500

100

10.00.

12000

9995

1400.

6000.

1000:

290:

1600. 4000:

Eijsch

voor't

Jaar

Anne

1790.

8.

6.

4

6.

100

100

100

100

40.

40

600

200.

200

200

100

50

50

2000

500

500

1000.

12000:

6000.

1000.„

4000

koopere Cardoes kokers van 18 lb

_o

_o 12.

staale koogel mallen als 1: p:s van

12: lb: Calieber 1: p:s van 3: lb Calieber

een p:s van 4: lb Calieber en 1: p:s van ½

lb: Calieber

metaele Bassen op een l Calieb:

van ’t Ambagts Quartier

p

Moole Planken van 2: d=m

_o_=o 4:

4

ting tangse _=o 2:

_=o 1

salpen voor Zwaare Rampaard v:n 4: a: E: d

2: 3.

2:

1

Pannelatten

Dak ribben van 5: R: 6: d=m

Gesaagde hebben van 4: a: 5. d=m

panjang tiegas

Balken tanjongs

_=o lang 28. â: 30: V=te dik 10 â: 12: d=m

_:o _:o 18. 20: 9: 10:

Chineese Planken

tonne

_:o

Iattij duijge

tiggelsteen tjer

dak pannen

roode metselsteenen

voorst pannen

Grauw moppen

p: