closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4: a: 5: d:

2: 3.„

2. d=m

0:

2350.

10

600

6576.

p

Vat

p:s

k

de vertier

Callule, Calcula,

in de 5: Jongst

twe ver„ tue der

„tier in land onder

beekjaar

van 178 2/3

Ult:o Julij

10. maar

tot A:o 170

67 den

1788

2600.

320.

13424

1056.

1000.

11354.

400.

500

5.

2.

2:

4

100

85.

400

915:

1.

1.

175

18

2:

10

141

20:

9

1

2:

1.

2:

297:

28

16

20

173

280

431

560.

p:

Eijsch:

voor't

Jaar

Annoo

1789

3000.

500

2000

100.0.

2:

2:

500

500.

4

20.

20.

2:

10:

4

1:

3„

10

50.

200

2000

1

150:

40.

3.

2:

2

1.

2

1:

1

4

tot

Eijsch

voor t

Jaer

Anno

1799.

300l

500.

200r

1000

2:

2.

500

500

4

20.

20

2

10

4.

1

3

10:

d

200

2000.

100.

60.

2

2

1.

2.

1:

2

1:

1:

1.

p

4a

vat

f:

„1

p

bal:

p:r

paaro

Copp

1

klinkersteenen

Arduijne vloer Steenen Groote

roode Extrikken van 12 duijm

_o 16:

Slijp steenen van 7: a: 8: voet

5 6:

Glaase ruyten 10: 11 duijm

8: 9

brussels Land

witt quasten

verf quasten

geheijkte kettings van 10 kan

tinne Geikte kannen als 2 p=s heele

2 p halve 2 p=s quard 2 p.s heele 2 p.s halve

met ijser beslaagen en gelijk mussies te rijs

maten 1 p„s van 75 lb: 1 p=s v7 37½ een N=n 15 en 1 V=t 5 lb

Bataviase Geeikte Elle

van Java.

Jollen voor de kleijne vaarthuijgen

Aandolij

Koebeesten

Schoenen

Camarinoe

ManSchappen

bekwaame pennist tot negotie overdrager

militairen met hunne volle Wapens

mattroosen en Bosschieters

onder Chieruagijns

Aguijt maakers

Cuipers

Roer Sloote maakers

Laade maakers

Kooker Slaagens

Grof Smith

sloote maakers

Eurppeese krankbesoeker die niet wet te ontbecken is

160