closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8106

geresuoneert de generaal restam

§ 105 Tegen de toeneming der Restanten, die uwe Hoog Edelens

matig voorkomen, zullen wij de vereischte attentie vestigen„

Dezelve hebben met het sluiten der Negotie boeken onder

ƒ1076914. 4. 8.

ultimo aug=s A„o pass=o bedragen

waar van, ingevolge uwe Hoog Edelens qua„

lificatie bij Rescriptie, van den 14. December 1787.

bij een Nota zijn afgetrokken, der in 10: Jaren aan

de weeskamer en Diaconij verstrekte 7000: rd:s, tot goed„

„making der Hilstaande renten van de op de specerij

„127710.

Landen beleende Capitalen, ten bedragen van

ƒ949204.— 4. 8

en dezelve dus nog monteeren

dan waar van nog dienen te worden gedetraheert de

ƒ403411: 13.—.

voormelde Capitalen, tot

en de op agter stallen die

of betaald of op Rekening van

soldijen moeten worden of zijn

2700.8. 15.8.

430420: 8:—

gedebiteert, tot

zo dat de wezentlijke en tot de huishouding

emploi vindende Restanten nog Sommee„

ƒ 518783. 16.

„een

zijnde 57350. 18. - meerder, als het Jaar bevorens, ver„

verzaakt door de meerder aangebragte articulen„

als in dat Jaar in de Huishouding Geemploieert of ver„

„bruikt zijn.

zijnde de Generaale Restanten hier onder geinsereert

Generaal