closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4. 8

d p„r t Comptoir Generaal aan de volgende ƒ110769:14: 4: 8:

dat bedaagen de Generaele Restanten zo van

E

Contanten, diversse debiteuren en Capitae„

„len Lijwaten, provisien en verdere Effec„

„ten meer, dewelke met het sluijten der

Boeken in waere weesen zijn resteeren de

bevonden: en waar voor als nu de Hoofd

Reeckening werd belast om op morgen

bij de nieuwe boeken werden ontheft en ijder

parthij voor zijn aanderl weder

te debitee„

„ren, als.

Contanten

6000:

1 en

of 300:— p:s

Fride.

10358.

2: Ducaten

—„

1973:

_=o

58718.

„17793: 3/20

Discatons Zilerie gecart:

10: –. zakk:

3000:

5

paijement nieuw neederlands

6„ de Groote geld Cassa , onder verantwoordinge van de Heer

oppercoopman 'S Gravezande wegens nog

15174:

/160:

onbestv: vendugelden rd=s 7664: 3: 8: duc:s 4598:

E

kleene

Geld Cassa onder de Cassier Jacobus

9:„

rd:s 3405: 12: 8: duc:s 2043:

6742:

702:

Meurs

debiteuren direct aan ’t Comptoir Generaal

10: Drverse

ƒ403411: 13:— ofte Ducat=s 122245: 7 3/160: dan wel

6: rd:s 203742: 20: 8: zijnde zo veel als de hier

natenoemene persoonen op goede schepenken„

„nisse en borgtagten aen d'E Comp: de bet

zijn en welk gelden herkomstig zijn uijt de hier

onder binnens lijns gespecificeerde Capitaelen, als.

uijt het Capitaal der onbekende weesen

: —:

rd:s 40100.

te Batavia.

van onbekende persoonen

25000:

—: —:

Agtb: Heer

=o aenden bandas

20000:

Batavia

Gouverneur van

overgemaakt.

Crd:s 81704:

Die voordraege.

Transporteere.

ƒ99993:— 1:8:

17:

8:

5:

7:

161

9

8