closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ge

6

Per Transport

Per voordraegt

r/s 85100:

aan overgewonne renten bij de weeskamer alhier

—:

„43188:36:

ver„

'E Comp:

Preescriptie aen d

uijt gelden door ’t regt van

11144.

vallen

dat

Diverse overgenomen weesm: kennisse var

40350:

—:

Collegie

6

voormelde

de successive ingekoomen Renten: op

1822.

Capitalen

alhier uijt Cassa bij gekomen tot Volmaking te Capitaal

5776:

van rd:s 20'000:—: waar van de ren„

„ten aen de Heer Gouverneur komen

—: Contant te zamen waar van afgaat

36:

rd: 203763

41: 15: 8: die tot supplering de renten de Heer Gouverneur Competee„

„rene zyn afbetaald.

8: Resteert voor ’t geheele Capitaal

rd:s 203742:25

Welke gemelde rd:s 203742:20: 8: Beleenden uijtgeseth: zijn

Van

naar Luijd de hier onder gespecificeerde Reekeningh vol„

„gens de J=o gedaane op neem onder ult=o meij 1786: en

volgens generaele Transport dier datum en nader onder ult=o

deeses dient wegen overgelegde memorie door den welEdele Agtb

Heer Gouverneur op sufficante hij Poteecquen en borgtogten

aende volgende persoonen als

rd:s 9500:

Adrianus Gilberts

aer

6900

’t Perk Ever op door dE: Comp: beleend

8300:

Jan Marten Pietersz:

11100:

Jan Ellebout van den Broeke

5950:

Zalheus Pietersz:

4

4200:

Hendrik Welman

18000

Thomas van der Moor

11400:

Johannes Roeling

7500.

Engelbregt Strup

4000

Iohannes Martinus Boudewijnsz

11345.

Willem Anthonij Camerling

7200:

Jan Nicolaas van Surker

1

3400

demed= Iohannes Theodorusz

4500:

Johannes Heenrotsz:

9863

de Erffgenaeme van Marten wentzel:

5000:

willem Scheepen

3800:

Jan Iosias Cos

8000

Jan Wetsel De walsche

525

Arnoldus Everts

500:

Jan Paulus van den Broeke

17000

Reijnicus versteegh

16800

d=o

Iacob

9000

Adrianus Blanks

4

uijt ’t Capitaal waar van den welEdele Agtb: Heer Gouver„

ƒ20'000:

neur de renten geniet tot Ed=e

2000:

1. de mevrouwe Seedelman

Draege Voort rd: 186782

Transporteere

36.

36:

ƒ99993:

ƒ99993: 10:

18: