closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18:

10: a:

11:

11:

P:r Transport

ƒ 99993:

20:

186783:

P=r voordragt

200

aen d adsistend N: H: Welman.

1

koopman Iohannes Hageman.

1000

:4

burger Christoffel Spits

1000:

6000:

off op ’t woonhuijs van de Edele Heer Gouverneur

4

2700:

de perkenier Ian Nicolaas van Surker

1200:

4

d=o Ian fredrik Seidelman

1

1000:

Boekhouder Pieter De Haan

„1

1000.

koopman Johannes Hageman

1500:

mevrouwe weduwe Seidelman de goenong Apie

1200:

4

weduwe J: Meijer

6

36:

rd: 203583:

De uijtstaende belening stellen

Contanten nog onder berustinge van den werEdele

32:

8:

158:

Agtbaere Heer Gouverneur

8:

20:

sommeert ’t Capitaal rd:s 203742:

ƒ403411:

7 3/160:

122245

Ducat=l

Bereekende

Diverse Debiteuren

Jae„

van 9

'T Capitaal der weeskamer zijnde ’t geen in den tijc

„ren door H: H: Edelheed:s van Batavia is gesonden aan

127710:

dit Collegie voor de stilstaende renten

Berekende. Rd:s 64500: —: dan wel duc:s 38700:

militaire krijgs kast zo veel als nog onder de Capitain der

De

H: H: Edel„

militie DE Diesler berust, en nader ordres

werden

heedens door hem weder in Cassa moet

duC:t 600:

1980:

6 rd=s 1000: —.—

geteld

Post

wrockum op Aroe zoo veel als bij de aflopinge der post

_

volgende

nog ten Lasten deselve is gebleeven voor de

dat nog blijft voor ’t lopen tot nadre ordres.

6:

ƒ 317:

metaele bassen van 1: lb

2: p:

6.

59

Rampaarden tot deselve

2:

33:

Buspoeder

200

lb

3„

2:

Loode hand geweer koegels

25

16:

1

413:10:

hand lanthaarn.

p.

1

’t alhier inde maand Junij Volgens besluijt

negens

afbetaelde aande burger Clements wegens

de door hem aen de postelingen beweesen hulpe

inde maand Ianuarij tot vervulling aengebragt

en tot inkoopen van Zevens behoeften

10:

duc:s 15:

49.

ƒ

—:

Contant

aan

1

90

30:

Corgj

2:

—.

Iavanse kleetjes

29. 14:

9:

patollen

½

6: 3/5:

Neusdoeken

11: p=s

21: 15:8

3.

10.

Parrings

9: 18:—

1: 7/8:

3: 14: —„

6:

messen

11.

8:

213.

wegens

de naar derwaards gesonden gelden tot Gagies

aen de besettelingen, die door de Stuurman

A: B: Iansz: nogh verantwoord zijn geblee„

rd:s 174: 18: —„ duc: 104. 57/8.

5:

345.

„ven

’t geene dat vermoorde Corporael, Finck per obligatie

594

—: —: 1566:

debet is en met parl de amour zoude voldaen

ƒ 634662:

Transporteeren

36:

13:

162

18:

9: 8:

8: