close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0513

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18:

10: a:

11:

11:

P:r Transport

ƒ 99993:

20:

186783:

P=r voordragt

200

aen d adsistend N: H: Welman.

1

koopman Iohannes Hageman.

1000

:4

burger Christoffel Spits

1000:

6000:

off op ’t woonhuijs van de Edele Heer Gouverneur

4

2700:

de perkenier Ian Nicolaas van Surker

1200:

4

d=o Ian fredrik Seidelman

1

1000:

Boekhouder Pieter De Haan

„1

1000.

koopman Johannes Hageman

1500:

mevrouwe weduwe Seidelman de goenong Apie

1200:

4

weduwe J: Meijer

6

36:

rd: 203583:

De uijtstaende belening stellen

Contanten nog onder berustinge van den werEdele

32:

8:

158:

Agtbaere Heer Gouverneur

8:

20:

sommeert ’t Capitaal rd:s 203742:

ƒ403411:

7 3/160:

122245

Ducat=l

Bereekende

Diverse Debiteuren

Jae„

van 9

'T Capitaal der weeskamer zijnde ’t geen in den tijc

„ren door H: H: Edelheed:s van Batavia is gesonden aan

127710:

dit Collegie voor de stilstaende renten

Berekende. Rd:s 64500: —: dan wel duc:s 38700:

militaire krijgs kast zo veel als nog onder de Capitain der

De

H: H: Edel„

militie DE Diesler berust, en nader ordres

werden

heedens door hem weder in Cassa moet

duC:t 600:

1980:

6 rd=s 1000: —.—

geteld

Post

wrockum op Aroe zoo veel als bij de aflopinge der post

_

volgende

nog ten Lasten deselve is gebleeven voor de

dat nog blijft voor ’t lopen tot nadre ordres.

6:

ƒ 317:

metaele bassen van 1: lb

2: p:

6.

59

Rampaarden tot deselve

2:

33:

Buspoeder

200

lb

3„

2:

Loode hand geweer koegels

25

16:

1

413:10:

hand lanthaarn.

p.

1

’t alhier inde maand Junij Volgens besluijt

negens

afbetaelde aande burger Clements wegens

de door hem aen de postelingen beweesen hulpe

inde maand Ianuarij tot vervulling aengebragt

en tot inkoopen van Zevens behoeften

10:

duc:s 15:

49.

ƒ

—:

Contant

aan

1

90

30:

Corgj

2:

—.

Iavanse kleetjes

29. 14:

9:

patollen

½

6: 3/5:

Neusdoeken

11: p=s

21: 15:8

3.

10.

Parrings

9: 18:—

1: 7/8:

3: 14: —„

6:

messen

11.

8:

213.

wegens

de naar derwaards gesonden gelden tot Gagies

aen de besettelingen, die door de Stuurman

A: B: Iansz: nogh verantwoord zijn geblee„

rd:s 174: 18: —„ duc: 104. 57/8.

5:

345.

„ven

’t geene dat vermoorde Corporael, Finck per obligatie

594

—: —: 1566:

debet is en met parl de amour zoude voldaen

ƒ 634662:

Transporteeren

36:

13:

162

18:

9: 8:

8: