close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0522

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

p:s verf steen met dier loopers

2

1056: Roode Extrikken

2: Slijp steenen : van 5: @: 6: voeten.

6: Schuijtsteenen

46 lb Geelooker

witt lood

63:

6. Bruijn ooker

2: vaten Brussel sand

Spans groen

5½. lb

roode menij„

18:

p:r

hand Stoffers

7:

Raagbollen

9:

4

Boenders en borstels

25:

verff quasten

10:

Schulp of SpanIaegen

7:

hand Iaegen

12:

Schrob _=o

8:

9

op haalders

metselaars schoppen

8.

_=o breek ijsers

4:

C= beijlen

4:

hoep langen

5

_=o

4:

nijp

Smee _=o

3

steek beijtel

3:-„

_o

1

kant

6:

platte draaij beijtels

kouw beijtels

4.

Scheepstimmermans beijtels

8„

Beijtels in soort

14

kuypers Schaeff beijtels

20:

draijers haken

20.

draij of dop gudsen

15:

daaijs raden

2:

arm vijl

1:

kuijpers Gaat schijven

20

_.o baarsen

7:

4:

_=o Houweeren

3:

d=o foretten

_=o poute raspen

9:

_=o kroosen

3:

_=o Holmessen

12.

3

_=o Haalmessen

9.

D=o merk ijsers

12:

_=o rasper

2.

blokmakers beijlen

17.

koksbeijlen

3:

oril booren

idere mooker

1:

10

Groote Comp Schulpen

_=o

kleene

_=o

9:

Dn

Transport

P=r voordragt.

1

2

4

3.

10

30

11

2

16

20

2

3:

2: 14

4:

2

12

3:

3

4

10

4:

4:

4:

17

12

4

253

73:

Draage Voort

ƒ 2708

Tansporteere

1955:

16:

25

19: 8.

—.

40

16:

21:

7:

4:

6: 15:

15

1:

2: 15:

11

2:

6:10:

1

2: 15:

—„

4:

4: 10:

7„ 19.

7:—

2

7:

1.

28

4

7:

10.

3:

16

4.

3

5.

6

4

11.

8:

3:

10.

8

16:

10:

10

12.

1:

2:

6

3

5.

7:

8

8

8:

ƒ763365: 11:

ƒ763365: 11: —.