closeTerug naar inventaris

Transcriptie

177

„de maand Julij

uit Onze Vergadering zijn als Leeden Ontslagen.

§ 116

voorgevallene vorande

en bedankt, den naar de Hoofdplaats Verlosten Capitain

„ring in den Raad van

dlactie

en Geweezen Commandant der Militie Hendrik Diesler

en den naar Amboina verplaatsten p=l Onderkoopman en

Secretaris van Politie Ian Dirk Van Clootwijk;

daar en tegens is daar in weder als Lid geintroduceert den

tegenwoordigen Capitain en Hoofd der Militie Johan

Fredrik Hteinhert

ƒ8 117

In den Raad van Iustitie zijn

Raad van Justithe

instede van het presente Hoofd van Poelo Rij, Hageman,

voormelden van Clootwijk en den Boekhouder de Haan,

nevens den overledenen Equipagie Op Zigter Schietekatte,

wederom verkoren tot Leeden den Lieutenant Militair

Carel Lecerff, den Extra Ordinair Lieutenant der ar„

„thillerij Johannes Cornelis de Groot, den Hospitalier

Jan Christoffel Habich en den Soldij Overdrager

Jan Swart; Terwijl aan den onderkoopman en hoofd van

Waijer Bartholomeus van de Walle het Fiscalaat

ad interim heeft moeten opgedragen worden en den Boekhou„

„der Pieter de Haan: p=l tot Secretaris van Justitie

is aangesteld

De Weeskamer hebben wij bij provisie door den

8118

n de weeskamer

Gemelden koopman Hageman op een Schriftelijk

Transport laten overgeven aan het eerste of voorzittend

Lid