closeTerug naar inventaris

Transcriptie

notoir het gevolg moest zijn, het Geen aan de decisie

van een hogere magt wierd overgelaten, in hopen dat de reeds

geleeden Civile Straffe vervolgens Mans armoed, en de

waarneming van nu bijna weder Een Jaar van den dienst

als p=l vaandrig in het Guarnisoen, zonder opgekomene

klagten; dat daar bij Herselman nu zeker voor een verre„

„gaand bedrijf, het gelag moeste betalen, men zig wel vast

verzekerd mogte houden, dat het gedrag en handelwijze der

vorige Commissiantin aanzeiding gegeven heeft tot de

maak, door de Oedjireesen te aroe genomen; dog

dat om de aangehaalde reden Gratie voor rigeua van

straffe te hopen was, ten minsten in een minder Graad,

het zij met de opzending ter decisie uwer Hoog Edelens, dan

wel zodanig, als wij mogten besluiten, te meer, daar nu

ruim twee Jaren verlopen waren en men geen nadere infor„

„matie of klagten bekomen hadde

En hier over in onze Vergadering, op voorm: datum ge„

houden, Gesproken en het oordeel en de Consideratie, zo

naar de zijde der straffe, die de Gem: Herselman zoude

hebben Gemeriteerd, als naar die van Gratie voor rigeur,

gevoegd zijnde bij het uitgebragte door den Raad van Justitie

zo hebben wij ter voorsz: sessie besloten, gemelde Johannes

Herselman met afgeschreeven gage, met de stukken, naa

de Hoofd plaats te zenden ter geeerde dispositie van uw Hoo„

Edelens. Wij laten hem derhalven met het schip Hoolwerff

als zodanig naar Batavia overgaan, en verzoeken in tusschen

Zeer

1

7.

C

ind.

6