close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0556

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

do

4

1

§ 151 Mits het agterblijven van gem: Fiscaal Bangeman heeft

van de walle is het fit„

door ons het Fiscalaat adinterim op gedragen moeten worden

„Colaat opgedragen

aan den meermalen zodanig Gefungeert hebbenden Onderkoopman

en Waijers Clesident Bartholomeus van de Walle, die ver„

„klaard heeft, bij het zelve zijne Residentie, naar vereisch te

kunnen gade slaan en dezelve te houden voor zijne ver„

„antwoording.

Den Boekhouder en Secretaris van de weeskamer Pieter

§ 152

De Haan tot secretaris

van Justitie aan gestelde Haan, die het secretariaat van den Raad van Justitie

als Jongste Lid in denzelven, sedert de maand October des

gepasseerden tot den 18. april deezes Jaars had waargenomen,

hebben wij sedert tot secretaris van dat Collegie p=l aangesteld, en

Verzoeken om zijn bevestiging.

§ 153

Ook hebben wij om voor de Menagie een Boekhouders dienst

Nieuwbuurd is door

uit tewinnen, vermits den Boekhouder en winkelier Lam

„bertus Jacobus Nieuwbuur overleden is, de winkel p=l toege„

de winkel aan d’ Haan

voegd aan voornoemden de Haan, en deezen ontslagen

van het secretariaat van Weesmeesteren, mitsgaders het zelve

geaccracheert aan de dienst van soldij overdrager, om gevolgen„

En het secretaris van

„lijk door den Boekhouder en Soldij overdrager Johannes Swart

weesmeesteren aan

swaert gegeven

te worden waargenomen.

Instede van den overleeden vaandrig Militair George Philip

Merts, en vermits de Officieren beneden de bepaling en tot

§ 154

de vaandrig Merts is dood

hrak zijn, is tot Commandeeren sergeant aangesteld„ den serg

ant Johan, Godfried Pitsner van Dresden, driens Re„

Pitsner tot Commandee

„rend sergeant aangesteld

„quest, om tot vaandrig geavanceert te worden, in den Gepas=

„seerden Jare uwe Hoog Edelens eerbiedig Geoffereert en aange„

haald.

:

versoek

vandri„

Bevor

g an

di„

ten d0

perso„