closeTerug naar inventaris

Transcriptie

60

2

41

te magen gaan.

Carour

Een van den Boekhouder en Resident der zuidwester Eijlanden

Christiaan Carouw Verzoekende om een onderkoopmans

emploij alhier

Swart.

Een van den Boekhouder en Soldij overdrager Ian Swart die sup„

„pliceert om den dienst van Soldij Boekhouder en

Een van den Boekhouder Pieter de Haan, insteerende, om in de

gestelde diensten van Secretaris van Iustitie en Winkelier

te mogen worden bevastigd alle welke supplicquen wij aan de

goede Gunst van uw Hoog Edelens op dragen.

P. 166.

Voor het Overige blijft ons onder dit articul nog te berigten

de generaale monterin:

i naar de orden geschied

dat de Generaale Monstering weder naar de order en usant

onder ultimo Junij: laatstleeden geschied en daar na gefarmed

is een korte sterkte der Loontrekkende Dienaaren, welke

toen bestaan hebben in 592. koppen over het Generaal, dus

40

de Sipais Marijnen en Iavanen bij het eeven gemelde Ge„

„tal Gerekend, nog 210. koppen, volgens de bepaling man„

queeren, wordende het een en ander breeder vertoond bij de

P:

7.

Jnventaris der Korte steokt

der dienaeren

aangehaalde en ondervolgende sedert van de overlede ont„

„slage, en verloste Dienaren ontdane, korte sterkte

Sterkte der Dienaaren sodanig als deselve onder me„

korte

uo A:o 1788. in waare wesen zijn, met vergelijk tegens de

„dio August

Hoog Edelens Successive genomen bepaling bij Memorie van

door Haar

Menagie gedaan, als

op deke

sterkte oftallige

presenti

palangt

volgende man

dienst

„kotf

zijnde bepaling schappen

1

Gouverneur en Directeur

Opperkoopman

2. 2:

Transporteeren