closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P=r Transport

koopman en Hoofd van Lonthoir

_=o

_=o P=lo Aij

_:o fissaal staad van Batavia over te komen

Onderkooplieden

Hoofd van waijer

1

1

ondercoopman en zoldij boekhouder

secretaris van politie, Staet van Amboina

1

over te komen

Boekhouders in Emploij

Resident van de Zuidwester Eijlanden

1.

Negotie overdrager en Dispencier

1:

winkelier en secretaris van Iustitie

1„

1

soldij overdrager en secretaris van weesm:

1 Schriba van P=lo Crij

1 Eerste Clercq van Politie

1. Cassier

ennisten op de Respective Schrijff Comp„

toiren.

8: pennisten op ’t secretarij Comptoir daar onder 4. Boek„

houders.

5

daar 1. Boekhouder.

pennisten op ’t Negotie Comptoir

„onder 1.

5

pennisten Soldij Comptoir

_=o

1 pennist op d’ Zuid west.

kerkelijke Bedienaars

Predikant

krankbesoeker: te Neira

op Hollandia

_=o

P=lo Aij

_=o

_=o

Waijer

Opper chirurgijns daar van

1 in 'T Casteel

1 Hospitaal

Transporteere

present

indienst

zijnde

2.

1

2.

1.

1.

1.

2:

36.

7.

187

sterkte overtal, op de be„

volgens d

lige mar

paling te

bepaling

schappen

kort schieten

60

2

1

1

1.

1.

1

3.

5„

7

19

19

zijnde seedert

bijnader

besluit op de

memorie in

dato 9. meij

1755. nog twee

Pennisten

toegestaan dus

tezamen 19.

Coppen

2

2.

1

1.

1

2

45.

1.

1.

1.

1.

9: