closeTerug naar inventaris

Transcriptie

presentin, Sterkte

volgens de

dienst zijn

bepaling

de

P„r Transport

670

400:

Marineer

1

Luijtenant en Equipagie mester

Capitain

s

Luijtenant ter zee en Sous d=o nevens Bootsz:

1 p:s Luijtenant op d’ panth: de Loos

1 _:o Jonge Jan

11

_o _o gedielt

1

_:o weeff

1 vous.

_=o

1. Bootsman

3

Gelaetiermeesters als

op de Panth: de Jonge Jan

1

werff

1

1: zuijdwester

42.

Matta

den, als

2 op de Kruijs Orembaij

9. panth: d’ Jonge Jan

31. werff

Diverse Baasen en Gessellen

ant

knegt der Huijs timmerleeden

Meeste

1

Metselaer

1

wapenkamer

_:o

_=o Groff smeeder

1

_o scheeps timmerm:

6„

Gesellen op de wapenkamer

5

2 smith winkel waar onder den geelgieter

4

scheeps timmerlieden

7

_=o

Huijs

1

Graesemakers, en schilder

zijlmakers

kuijpers

1

Metzelaars

2

482.

Transporteere

3:

80

1

1:

1

10„

6

4:

10

2.

2

797.

1

8

overtallige op d’ bepa„

„ling te kot

man

schieten

Scage

5

275

1.

1

38

323.

4.

1