closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5.

323.

P=r Transport

Trompetters

Tot

Diverse Diensten

1.

Geregts boode

1. Oppermandoor in ’t Quartier

1: Nootekalker en Hleuteldrager op Neijna

d=o op D=lo aij

1.

1

Boekbinder

4.

adjunct Boswagters

1

geweldiger

1

Scherpregter

Coppen

D' Europeesen Dienaeren Tellen

Europeese Dienaeren in deese provintie

Dus do

deeser Iaere onder ult=o Junij 1788. volgens de

zoldij Boeken en Monster Rollen minder dan

memorie van menagie dicteerd te zamen uijtmaken

Vertoninge met bij voeginge de inlandse

Nadere

Dienaren waar voor bij de Memorie van

Menagie niets is bepaald.

Jnlanase Dienaren

Schoo

Leermeesters

e

op de Zuijdwester Eijlanden

6

voorleeser op Neijra

1.

_=o Lonthoir

1

8.

1: Coster en doodgaaver op Neijra

_=o

5:

Schoolmeester

p=lo aij„

1.

waijer

_=o

1:

_=o Rosingain

1

1. Tolk op Neijna

present

in dienst

zijnde

482.

11

493.

Coppen

18

Sterkte

volgens de

bepaling

797.

1.

4.

862.

Overtallige

man

„schappe

8.

7

15

18.

189

op d’ bepa„

ling te kon

schieten

323.

1.

324

309.