closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sipaise Mittarren

Vaandaigh

Zergiants hier voor niets

Corparaals bepaald

Gemeene

Zelt Coppen tezamen

Inlandse Marijnen.

Zergeants

Corparaals

gemeine

Felt Coppen te zamen

Iavaenen als Mattroosen die met de Pantjalling

d' oppas alhier gekomen

Mandoor

niets bepaald

Gemeene

Gelt Coppen te zamen.

TSamentrecking

Coppen Europeesen Dienaaren

493

_=o

_:o Inlandse

18

d Sipaijers

29:

_:o Marijnen

40.

_:o Iavaen als Mattroosen

12

_=o te zamen waar onder die twee gegageerdens niet Gereekend word

592.

_=o moeten zijn volgens de Bepaling

802.

_=o Over het Geheel minder dan de bepaling dicteerd in deese Provintie

210.

§: 168. Wordende de Dienaaren, die sedert Primo Iulij

Lejst den in 't: Aispitaal ove

des Gepasseerden tot ultimo deezes Iaars en het Ho

Eden dionaaren

„pitaal gelegen hebben, en daar in overleeden,

zijn, aangetoond bij de Onder staan„

O„de

Lijst.

present in

dienst

zijnde

24.

29

32.

40

1787: