closeTerug naar inventaris

Transcriptie

resent in

ienst

zijnde

24

29

32.

40.

2.

6

1

4

788.

1787.½

190

Lijft van zoodanige Crmpagnies Dienaaren als'er Zeedert Panno Iulij„

des Gepasseerden tot ultimo Iunij deeses Iaars, in het Hospitaal Gelegen

hebben en Waar van

overleeden zijn

zerge,

Corpo„

zolda„

Canno

Busschie, Amb:

Quar„

Mattioo, tam„

Overleeden Dood bin

„anten

„raals

ten

ters

„niers

sen

Lieden

boek en

tier

neir

meesters

vijpers

gebragt

P=mo Julij

1.

1.

1:

4

1.

22.

2:

Augustus

3.

14.

—.

1.

1

1.

3.

1

2.

1„ September

1:

1:

18.

1.

4:

October

1.

1

26.

1:

1

Coumb

20.

1.

2.

1.

1.

1.

3.

Detemb:

25.

5.

1

25

Januarij

1.

„„

2.

1.

6.

21.

2:

februarij

1.

2.

Maart

1.

1.

23.

2—

1.

8.

1:

1:

April

7

1.

23.

2.

7.

1.

3.

1.

1.

1.

1.

2:

2.

27

2.

9.

Meij

3.

1

1

2:

8.

2.

1

1

26.

Iunij

Dus

in dit

het Geheele

huijs.

Iaar

overleeden

8„

2.

§ 199.

Terwijl de overleeden, geduurende die tijd zo buijten als in het

notitie van het getal der over

leeden zoo binnen als buijten

binnen Hospitaal, en op de respective buiten Comptoiren, uijt

het Hospitaal

maken een getal van seventien koppen, namentlijk

1. Capitain Lieutenan

1: Vendrig Militair

1.. Onderchirurgijn.

2: Sergeants

7: Zodaten

1. Tamboer

2: quarlierm:

1.