closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2. Quartiermeesters, en

2. Mattrosen

En dewijl uwe Hoog Edelens den vaandrig a Boswagter Dirk

N. 170.

kleijn is de nist gagie tot

klein op zijn verzoek hebben gelieven te Gageeren, waar voor

„gevoegd.

wij dank betuigen, zo hebben wij zijne gage laten Cesseeren, en

hem van de rust Gage tot Twintig Guldens ter maand, naar

het Reglement, doen Gaudeeren.

voorde aan de Gegageerdens Gunstig toegestane Con„

P. 171,

Versoek tot Continuatie

„tinuatie hunne rust Gage, bedanken mij oodmoedig, en berigten

derselven voor de Eenige

gegageerdens

uue Hoog Edelens dat daar van buijten den gemelde klein nog

maar overblijft den Gewesen Capitain Commandant der Militi

alhier Judocus Cornelis nadien den gegageerdens Meesterknegt

der Smits winkel Jan Michiel van Lions overleden is

Terwijl wij hier nagewoonte inlijven de

Roll der Gegageerdens dewelke onder Ressort van

Naam

blijven voortlopen.

dit Gouvernement

Con„

Aan deselve

met

voor

Geweest Jnan

tinu„

I

is door H: H:

olde

„1755.

„zijnde Cap

„Eerd

Edelens met

schip

samer

voor

„tain Com„

dus

p=mo Maart

zee

Mid„

Zold=t

„mandant

danig

1784. zijn rust

„lam

del„

uijtge„

der militie

gage vergunt

vaeren

alhier

„burg.

ƒ 40. smaands

Dudocut Cornelis van Limbeel

Con„

Aan deselve

voor

Met

in A:o

Geweest

„tine

is door de

’t

den

1755.

zynde vaar

„eerd

Regeering al„

Camer

voor

schip

„drigen bos„

dus

hier op den

Am

ame

Hoop

„wagter

„dam

Laetsten Junij

„ster

lis.

looper

alhier

1788. zij rust

„dam

waard

uitge

gagie vergunt

vaeren

a: ƒ 20. fm:

Dirk klein Van Amsterdam

Onder

t

d

in

ul

3.

Een

ad