closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 776.

het rapport van de bauw

„ting in jaat over.

§. 777.

het slot.

Op des Gouverneurs propositie, deze zaak van de Iustitie te„

„rug en de stukken op geeist, en Gebruiken de vrijheid deselve in

Originale, uwe Hoog Edelens reverentelijk op te dragen, en onder

de Bijlagen aantebieden, met oodmoedigst verzoek om Soda„

„nige dispositie, als Hoog dezelve met een Wijser Oordeel zullen vn

„den te behoren, tot mainctenue van het Bestier en Satisfactie

voor den Hoofd gebieder, en tevens ten exempel van andere moed„

willige boos doendaas, terwijl den selven steenbergen tot uwe

Hoog Edelens nadere onderi alhier aangehouden en op dat hij minde

van

onrustig zal kunnen zijn, dit Eiland of Hoofd Comptoir naar Lonth

onder het Comptoire Hollandia, ten woon overgewesen is, om zig aldae

nevens andere Burgers te erneeren.

Voor het ovarige Gaat van de Bannelingen de Bijlagen verseld het

gewone Iaarlijkse Rapport van den Fiscaal

En hier mede sluijten wij met Nedrige aanbieding van onse Resolutien en

Bijlagen mitsgaders de secrete Bareven en Papieren, aan uwe Hoog Edelens

wien wij met 's Maatschappijs Belangen van herten toebidden des Bemels

dierbaarste Zegeningen, terwijl wij ons met de diepste eerbieden voogagting noemen

/onderstond:/ Hoog Edele, Gestrenge, Groot Agtbare wijdgebiedende Heere

en wel Edele Groot Agtbare Heeren /:lager:/ uwe Hoog Edelens Zeer Ge„

„hoorzame an onderdanige Dienaren /:was geteekend:/ L: I: Haga„

A: A: S Gravezande, I: F:: Steinert, I: Hageman, en

B: van dewalle /:ter seide:/ Banda in ’t Casteel Nassauw den

30: Augustus 1788.

Accordeert

J=n H=k Ditterich

geswi