close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 3

205

Aan den WelEdelen gtboar n ter:

G

Lambertus Janszoon Naga,

Gouverneur en Directeur deeser Provintie.

Benevens

De Heeren Leede van de Politic=

=quen Raad.

WelEdelen Agtbaaren Heer

E: E: Heeren.

De ondergeteekendens door uwelEdelen Agtbaaren ter hand gesteld;, een

Copia Extracct: uijt een Gepresenteert. Request van Alieda Leseur we„

„duwe van Simon van der Wouden, woonagtig te Amsterdam

Aan de Edele Agtbaaren Heeren Bewindhebberen van de Vereenigde Oost Jn„

„dische Compagnie, ter Vergadering van Seventienen, neevens Een Extract uijt

de Generaele missive, Geschreeven door de Edele Hoog Agtbaaren Heeren gecom„

„mitteerde bewind hebberen, van de Generaal Oost Jndische Compagnie ter verga„

„dering van Seventienen, aan Hun Hoog Edelheedens te Batavia gedateert Am„

„sterdam den 19: April: 1786:, waar bij annex is eene memorie ter onder„

„rigting