closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hospitaal in ’t quartier overleeden, en duijdelijk te verstaan,

gegeven zijnde zoo zijn zij daar op blijven Persisteeren

zonder eenige Apliatie en altivatie, op Expresse af vrage

beveijt zijnee, den het te doen t gelijk zij deselve behoortijnk

hebben gedaan met het opsteeken hunner twee voorste vin

„geven van de rugter Hand en het na zeggen deeser woorden

zoo waarlijk help mij god almagtig /:onderstont:/ aldus geve„

„Cobleent en beledtigt tot Banda in t: Casteel Nadjaaw ter

ordinaare Raatkaamer van Iustitie dato voorsz: /: was ged

„kent:/ F: Hup: en I: F: Bodenzierk /:Laager:/ in kennisse van

mij /:Geteekent/ P: de Haan jec:r /: terseijde :/ ons Present:/

Geteekent:/ W: G: Liurs en C: f: plreuder

Accordeert.

H:r Ditterich

geswl: