closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Op Heeden den 10=e Februarij 1788: Compa„

„reerde voor mij Johan Hendrik Ditte Ech Boekhouder

en Geswoore Clercq van Politie ten deesen Gouvernemente Present

de Getuijgen Nagenoemd

Leonardus Bus, van Justdorff oud 39: Iaaren, en van

de Roomsche Relegie Corporaal in dienst der E: Comp: mij bekend,

Dewelke verklaarde waar en waaragtig te zijn, Dat Een sComp:s fla„

„vin in naame Roselijn van Timor, welke Iongst van de Zuijd

westers Residentie, sijn aangebragt, aan de Pokken is komen te

overleden

Hier meede eijndigde Den deposant sijn gegeven relaasen verklaa„

„ren zulks de zuijvere waerheid te behulsen, en geven voor reeden van

weetenschap, als in den text, en bereid sijnde des gerequireerde, dezelve

met Eede Gestand te doen.

/onderstond:/ Aldus Gedaan en Verklaard Te Banda

Jn ’t Casteel Nrassauw Dato voorsz: /was geteekend:/ met Een kruijsjie om„

„schreeven, gesteld door den deposant /lager:/ Quod Attestor /wasgeteek:

Joh:r Hend:k Ditterich Gesw: Clercq /terseijde:/ ons present /:geteekend:/ B:

A: Eduard, en G: M: Leuas, /nog lager:/ Accordeerl:/ geteekend:/ Ioh:

Hend=k Ditterich gesw: Clercq:

Accordeert

4=n;

J: J=k Ditterich

geswe: