closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788

brengt meede.

5 p baftas Swaarte Smale heele

Tot defentie

_„o halve

P4

T„

1 p:s Saphan

5 karikams groote roode

1 bottels Kruijt

2 Corq: Iavanse kleetjes

100. p:s Koegels

25 p:s paringh

2 dasseijn messen

24. kommen e pierings

25: maaten Rijst

vertrekt van hier naar Amboina den burger Hendrik Iacabsz: met

1787 den 12: November

den Chiampang van den burger Cornelis Malianus gen:t De vrin

„schap groot omtrent 10: lasten bemand met nog 14: Coppen en breng

meede.

5 p: baftas Sw: Sm: heele

Tot defentie

7

„„ halve

6 p:s snaphan

11

breede

2 houwers

20 karikams kl: roode

15 lb: kruijt

10 Chitse groot

5: koegels

6„ karikams gk: roode

4 Salemp br: bl:

1„ moris

3

T Gem: gebl:

4 kelder gever

3 p.s poed zuijker

8 wax

2: last Rijst

_„o Loat

13

December

vertrekt van hier naar boven Ceram den burger Ian michil, met

de Ionk van den burger Ian Michil Ioosten groot omtrent 3 l

„ten bemand met nog 6: Coppen en brengt meede

2000 p:s Halden

Tet difentie

12 stelen borstrok knopen

2 p:s Snaphan

30 p:s fijne kommen

3 Pistolen

3 houwers

48: koper ringen

1 patrontas met scherp pakt:s

1 Parsen

1 botels, kruijt

40 Neusdoeken en zoort

150 p: koegels

6 Chelassen

6 gingams

6 Chitsen

12 messen

1 lb: naaij gaaren

30 spijkers

4 maaten Rijst

8. Ianuarij

vertrekt van hier naar boven Ceram den burgia Sadrag Salme

met desselfs Ionk groot omtrent 3 lasten bemand met ne