closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2cobbz mel

2

n

keng

289.

9: Coppen en brengt meede

1 Corg: groote sitsen

Tot defentie

200. p:s parings

2. p:s snaphan

2 pistolen

2 Corg: klijne Pitsen

2. pott:s kauijt

2 _„o patelen

30 p:s koegele

2 _„o Iavanse kleetjes

6 dosseijn messen

20 maaten Rijst

188- den 11 Februarij

vertrekt van hier naar boven Ceram den moorse burger Taris

met desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand niet nog 8: Coppen

en brengt meede

10 p:s sw: en witte baftas

2 wijtte guinees

5 klijne baftas rodde

1 Corg: sarassen

1 _„ patelen

4. „o Iavanse Kleetges

100 ps parings

6: messen

50 groffe schotels

18:

1

vertrekt van hier naar Tenember den burger Abraham Domin„

„gus, om met de pantjaling van den burger Paulus Ioseph theoduris,

groot omtrent 4: lasten

bemand met nog 12: Coppen en brengt meede

3 Corg: groote Chitsen

Tot defentie

_„o Klijne

2 p:s braij beessen

_„o

2 _„o patolen

4 snaphan

200 p:s parings

6 houwers

20 dosseijn missen

1 vat kruijt

100 p:s Schotels

500. p:s koegels

8 Chinees kisten

100 pierings

100 kommen

½ lastten Rijst

21:

_„o

vertrekt van hier naar de Z:d O:t Eijlanden den Europees

burger Johan Hendrik Clements met desselfs pantjalings

groot omtrent 12: lasten bemand met nog 12: Coppen en brengt meede.

Tot defentie

3 last Rijst

2 p:s ijser stuken van 1: lb

5 bier pijpen arak

2 metale

_„o ¾. lb.

6 kanaster Iavanse Carbaks

3 donderbossen

10 Corg:

kleetjes

4 snaphan

2 _„o patollen

50 lb: kruijt

1

Chitjen

_„o

20 p„s lede koegels

2 stuken Neusdoeken

100 p:s