close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

293.

Vertrekt van hier naar boven Ciram den tenemberes burger Lebiet

1788 den 28: Iunij

met de Jonk van den moorse burger Taris groot omtrent 3: lasten

bemand met nog 9: Coppen en brengt meede

1 P: Karikams gr: roode

1 guinees gem: gebl:

Tot defentie

1 p:s snaphan

1 bottels kruijt

20 p: koegels

Vertrekt van hier naar Amboina den burger Johannes An„

Julij

31

drias Cornelis, met desselfs Pantjalling groot omtrent 12: las„

„ten bemand met nog 16: Coppen in brengt meede

5 lasten Rijst

Tot defentie

10 Cier pijpen arak

4 p:s snaphannen

20 lb: kruijt

50 oost messen

10 koegels

5 Jang: Chitsen

5: _„ Sarassen kleedjes

10 stuk withe Guaeesjen

2 rolle swaerte Lateijn

2. _„o damassen

4 _„ mantel stoffen

10 Corg: Iavanse Klatjes.

15

Augustus

Vertrekt van hier naar Ternaten den burger Leonidus Leunessen,

met de paduwakang van den meede burger Roeloff Versteegh, groot

omtrent 8: lasten bemaend met nog 11: Coppen brengt meede

2: Corg: geglaenst kleetges

Tot defentie

2„ _„ Chilassen

20 koper Stukken

2. _„o Javansi kleetges

2 Snaphanen

1 _„o Chinees linnen

25: lb: buspoeder

4: stukken Neusdoeken

100 p:s Chineese pottjes

roedass: thee koppies

100 p:s Spiegels

1 p:s poeder zuijker

vertrekt