close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tycale

met de

mel

Sema

anke

reebe

r6a„

als

sie

_o

i

_.o

_o

d=o

300

1788: den 14: Iannuarij

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij oeroeng den anacoda Kiaij, met desselfs

Ionkbemand met nog 9: Coppen en brengt meede.

tot de fentie

5000: p:s Zagoe

4: p.s

Snaphanen

4000: adappen

tt:o kruit

2: 60

koegels

30: p:s

d

Arriveerd alhier alhier van Ceram uit de negonij Laimoe den anacooa Ma„

_o 14:

„noesama, met desselfs Ionk bemand met nog 15: Coppen en brengt meede.

8000: p:s Zagoe

200: Clappers

1000: pienangs

10: Ceramse planken

d=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij Keletaij den anacoda Ratoe,

o 14

met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen en brengt niets meede.

14:

_o

Arriveerd alhier van Ceramuit de negorij kotuwowo den anacoda Sewaroeroe,

met desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen en brengt meede.

tot de Lentie

2: Stux Slaven

1: p:s rantaka

2: p„ls triepangs

1: bott=s kruit

4: p:s koegels

_=o

15

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij Laimoe den anacoda Patie, met

desselfs Ionk bemand met nog 38: Coppen en brengt meede„

40000: p:s Zagoe

500: oude Clappers

60: Zagoe meel

400: oude pienangs

10:

loeris

16.

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij Sepa den anacoda, Seneng, met

desselfs Ionk bemand met nog 15: Coppen en brengt meede

2000: p:s Clappers

100: Lagoe meel

1000: pienangs

5: - bokken

18:

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij Sepaden anacoda Ioemath met

desselfs Ionk bemand

met nog 28: Coppen en brengt meede.

2000: p:s Clappers

90: Lagoe meel

2000: oude pienangs

1: hartebeerst

Arriveerd