close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0809

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

veer

agola

Jmauw.

Toda,

Patie„

ide

Laesak

0

_o

_o

_o

_o

_o

_o

_o

3.

3

301

1788: den 26. Iannuarij

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij toemsaij den anacoda Patolla

met desselfs Ionkbemand met nog 18: Coppen en brengt meede.

Tot de fentie

1000: p:s Clappers

2: p:s Snaphaan

5000: pienangs.

1. bott: kruit .

1000: Zagoe

10: p:s koegels

d=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij toemsaij den anasoda Maswara.

29:

_o

_o

met desselfs Ionk bemand met nog 27: Coppen en brengt meede

Tot de fentie

2000: p:s Zagoe

2: p: Snaphaan

2000: Clappers

10: koegels

4000: pienangs

1: patt:s met kruit

1

Februarij

2

_„o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kotawono den anacoda Sewaroeroe„

met desselfs Ionkbemand met nog 7: Coppen en brengt meede

Tot de fentie

1: Stux Mansslaaf

1: p:s snaphaan

3: p=ls triepangs

1:- rantaaka

2: lb: kruit

60: p:s koegels

d=

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij tamilouw den anajoda Maulama, met

16:

desselfs Ionk bemand bemand met nog 10: Coppen en brengt meede„

16: p:s kartebesten

Tot de fentie

10000: Zagoe

1: p:s Snaphaan

100: gabagaba

1: „. palt: met kruit

20: temb: Zagoe meel

2: koegels

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kotawono den anacoda kamoerie

_o 25.

_„o

met desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen en brengt niets meede.

Tot de fentie

1. p:s Snaphaan

30: koegels

2: bott=s kruit

Arriveiro alhier van Ceramlauw uit de negorij kelitaij den Sam Sam, met

Maart

desselfs Ionk bemand met nog 10: Coppin en brengt meede.

Tot de fentie

1: Stux mansslaaf

2: p:s snaphaan

1000: p:s Zagoe

2. lb: kruit

20: p:s koegels

_=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij patoe meten den anasoda Radja

Looba, met desselfs Ionk bemand mit nog 34: Coppen en brengt meede

Tot de fentie

1: p:s op geboeijde orambaij

1: p: rantaka

500: planken in zoort

5: snaphaan

40: balken d=o

5: botb: kruit.

1: prauw

150: p:s koegels in zoort

6000: Zagoe

Arriveerd