close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0814

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

do

_o

1788: den 21: Maij

_o 24:

26:

29

_o

_o 29.

d=o

neevens nog 15: Coppen in brengt meede

1000: p:s Clappers

20: limb: Zagoe meel

Tot defintie

3: p: Snaphanen

3: Scott: Cruit

Arriveeramp; alhier van de binnen kust van Ceram uit de negorij Sa„

mesoeroe, den Christen anacova Pieter Pieasoa met desselfs Ionk be„

„mand nog 12: Coppen en brengt meede

1000: p:s Clappers

„10: temb: Lagoemeel

Arriveerd alhier van de binnen Cust van Ceram den Christen anacoba

Pieter Noenlehoe met desselfs Ionk neevens nog 11: Coppen en brengt

melde.

1000: p:s Clappers

20:temb: Zagoe meel

Arriveerd alhier van Ceramuit de negorij weernama den anagoda

d=o

makoeloe met desselfs Ionkbem: met nog 15: Coppen en brengt meede

300: p:s zolders planken

4000: Zagoe

Tot defentie

500: waijwaijs

3: p:s Snaphanen

4: balken

20: koegels

3: latijs

2: bott:s kruit

5: banners planken

_=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij wernama den anacoda Pati

„agon, met desselfs Ionk bemand met nog 17: Coppen en brengt meede

3000: p:s oude pienangs

10000: Zagoe

Tot de fentie

3: p:s Thaphanen

10: timb: Zagoe meel

20: koegels

20: P:s Zolders planken

1: bott: kruit

10. latijs

10: pott: gezond vissen

100: p:s oude Clappers

_=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij wernama den anacoda Djat

„ma, met desselfs Ionk bem: met nog 15: Coppen en brengt meede

40000: p:s Zagoe

Tot defentie

200: zolders planken

2: p:s Snaphanen

10: latijs

40: koegels

10000: oude pienangs

½: bott: kruit

30: timb: Zagoe meel

15: patt: gezonde vissen

Arriveerd