closeTerug naar inventaris

Transcriptie

self

zijn

1787.

21:

1

den 19 September

_„o

19.

_„

308

2 p:s Javanse Gingans

30 parings en messen

40 kommen en pieringh

2 ijser pannen

½: p:s ijser

25: matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Manuritun

met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen zodanig als hier aan„

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij kltaij gelegen op Ceram

te mogen retourneeren voerende van hier melde.

2 p:s baftas br: bl:

2 Karikams gr: roode

30. kommen en pierings

½ p:s ijser

25: matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Salkomi„

met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Goelie Goelie ge„

„legen op Ceram te mogen retourneeren voerende van hiermelde.

5: p: baftas br: bl:

6 karikams kl: roode

5 Iavamse kleetjes

2

_o gingams

6 Neusdoeken

20 kommen en pierings

½ p:s ijser

15 matten Rijst.

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ciramse Anakoda Patiagon

met desselfs Ionk bemand met nog 16: coppen zodanig als

hier aangekomen is naar zijn wontplaats de negorij wernama ge„

„ligen op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

Tot difentie

1 p:s Salemp: ba: bl:

6 Guinees gem: gel:

1: p: snaphan

2 karikams gr en kl: roode

12 bott:s kruijt

16„ Javanse kleetjes

10. p: koegels

_o tjelas

2

V. gingans

10 Nusdoeken

30 kommen en pierings

20 messen

17 matten Rijst, en 16: matten Lout

vertrekt van hier naar Goram den goramschnakoda Gavel, met

desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen zodanig als hier aangekomen

is