closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787: den 21: September

October:

1:

:

8

_„o

is naar zijn woontplaats de negorij onder gelegen op Goram te

mogen retourneeren roerende van hier meede

2: p:s Guinees Gem: Gebl:

2 Salemp

1 geras

3 baftas br: bl:

6 karikams gr: en kl: roode:

10 Iavanse klietjes

tjelas

6

10 Neusdoeken

30 kommen en pierings

20 parings en messen

26: matten Rijst

Vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse Anakora Agie

met desselfs Ionk bemand met nog 4: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij keltaij gele

„gen op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede

2 p:s baftas br: bl:

16 Nusdoeken

30 kommenen pierings

23 matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Manoenpan„

met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen zodanig als hier angekog

„men is naar zijn woontplaats de negorij kelimoerie gelegen op: Ceram

te mogen retourneeren roerende van hier meede.

2. p:s karikams gr: en kl: roode

2 ijavanse gingans

6 Neusdoeken

100 kommen en pierings

1 koper talings

9 matten Rijst=

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Manoen„

„toeng, met desselfs Ionk bemand met nog 7: Coppen zodanig al

hier aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij kelitaij gele„

„gen op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

2 p:s Salemp: gem: gebl:

2 baftas

7: karikams gr: en kl: roode

10: Neusdoeken

10 Iavanse kleetjes

2

gingans

140 kommen en pierings

1 Cust gingans

50 paringsen messen

1 p: