closeTerug naar inventaris

Transcriptie

am

1781 den

15

15

15

11 October

309

1 p: Koper ketels

talings

1

114

tampot socrie

2 ijser pannen

½ p:s ijser

25: matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakora oemar, niet

desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij kotabarae gelegen

op Ceram te mogen retourneeren roerende van hier meede.

5: p: baftas Gem: Geblt

12. karikams gr en kl: roode.

12 baktas br: bl:

40: Iavanse kleetjees

1

gingans

6. Neusdoeken

30 kommen en pierings

30 parings en missen

½ p:ls ijser

3 p: maccassaarse kleetjes

29 matten Rijst.

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakora Bakker, met des„

„selfs Ionk bemand met nog 3: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn worntplaats de negorij golie golie, gelegen op Ceram

te mogen retourneeren voerende van hier meede:

Tot defentie

1: p: Salemp: Gen: Gebl:

1 Pitse

1 p: Snaphan

4 Scholen Kruijt

6 Neusdoeken

4 p: koegels

20 kommen en pierings

6 matten Rijst.

_„o

vertrekt van hier naar Ceram anakoda Cusie, met desselfs Ionk

bemand met nog 3: Coppen zodanig als hier aangekomen is naar zijn

woontplaats de negorij golie golie gelegen op Ceram te mogen reteur

„neeren voerende van hiermeede.

Tot defentie

1: p: Salemp: Gem: Gebl:

1 p:s Snaphan

4. baftas

bl:

br:

10 bott:s kruijt

6 karikams gr: en kl: roode.

10: p:s koegels

1. sitse

4 Tatolten

10 Niesduken

20 kommen en pierings

20. parings en meesen

6 f ijavanse kleetjel

2„

gingams

6 matten Rijst:

d„o Vertrekt van hier naar Ciram den Ceramse anakoda Saila

met

8

et

22

1m