closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787

16

den 15: October

15

_„o

_„o

met desselfs Ionkbemand met nog 16: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Laimoe gelegen op Ceram

te mogen retourneeren voerende van hier meede

5: p:s Guinees Gem: Gebl:

4: geras

:„

16 Javanse kletjes

3

gingans

10 „. Nusduken

36 kommen en pierings

1 ijser pannen

6 matten Rijst.

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Masolie, met

desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij kotabaroe gelegen op Ceram te

mogen retourneeren roerende van hier meede.

1: p: Guinees Gem: Gebl

3 baftas.

18

bl:

_„o

3 karikams gr: rodde

2 Chuest Chelassen

10 Iavanse kleetjes

2„ gingams

5

10 Ruusdoeken

400 kommen en pierings

1 p:s ijser

5 p:s ijser pannen

50 paarings en messen

40 matten Rijst

1: vrouw slaaf

Vertrekt van hier naar Kram den Ceramse Mnakoda Sewarveroe, met

desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij kotanaroe gelegen op Ceram

te mogen retourneeren roerend van hier meede.

10: p:s Salemp: Gem: Gebl:

Tot defentie

4 Gerassen

1 p:s Snaphan.

10 baftas

br: bl:

_„o

15„

5 karikams gr: en kl: roode

10 Chitten

20 pattollen

5 Chitssen gingamse Chelassen

100 Iavanse kleetjes

_„o Chelassen

4

20 Huisdoeken

50 kommenspierings

1 p:ls ijser.

20 matten Rijst

2: stux slaaven

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda

Moelie,

met