closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1785

den

7:

7:

7:

d„o

315

desselfs Ionk bemand met nog 10: Coppen zodanig als hier aangekom het

„men is naar zijn woontplaats de negorij toem saij gelegen op ceram o„

te mogen retourneeren voerende van hier melde

te

Tot defentie.

2 p: Satemp: gem: gebl:

1 p: snaphan

2 baftas

_„o

1 pattrentas met kruijt

16 Iavanse kleetjes

6 koegels.

2

_„o gengams

2. maccasser kleetjes

10 Neusdukken

30 kommen en pieringe

3 matten Rijst.

December

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Lesie, met

met desselfs Ionk bemand met nog 7: /oppen zodanig als, hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Haija gelegen op

Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

1: p:s Guinees Gem: Gebl:

5 Salemp:

_„o

1 kaaikams kl: roode

1 Sarasen

1 Patollen

10 Iavanse kleetjes

10 Neusdukken

30 kommen en pierings

2 matten Rijst

1:

d„o Lout

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Caramse anakora Masawara,

met desselfs Ionk bemand met nog 23: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij toemsaij gelegen op Ceram

te mogen retourneeren voerende van hier melde.

Tot defentie

2 p:s ijser pannen

2 p:s snaphaan

3 baftas gem: gebl:

3: schoten kruijt

12 karikams gr: en kl: roode

20 p:s snaphan

10 Iavanse kleetjes

13 Nusdukken

40 kommen en pierings

20 messen

2: matten Rijst

1:

_„o zout

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda wahitie, met

desselfs Ionk bemand met nog 17: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij Haja gelegen op Ceram

te mogen retourneeren roerende van hier meede

Tol defentie

1: p:s Guinees gem: gebl:

1 p:s snaphan

20 Salemp:

_„o

_„

2: Schotten Kruijt

2 Pitse

4 schinees linnen

10 p: koegls

20 Iavanse kleetjes

10 Neelsdukken

30 kommen en pieringe

2: matten Rijst

vertrekt